(+356) 2722 2804 or (+356) 7707 1497 Customer Support

BENNA GBEJNA BAJDA

BENNA GBEJNA BAJDA

 

avg (each) € 1.50

 

€15.00/kg

BENNA GBEJNA MOXXA

BENNA GBEJNA MOXXA

 

€ 14.00

 

 

BENNA GBEJNA SAGHTAR U KOSBOR

BENNA GBEJNA SAGHTAR U KOSBOR

 

€ 15.00

 

 

BENNA GBEJNA TAL BZAR

BENNA GBEJNA TAL BZAR

 

avg (each) € 1.40

 

€14.00/kg

BENNA LACTOSE FREE MILK 2.5% FAT 1LTR

BENNA LACTOSE FREE MILK 2.5% FAT 1LTR

 

€ 1.15

 

€1.15/ltr

BENNA LACTOSE FREE NATURAL YOGURT 125G X2

BENNA LACTOSE FREE NATURAL YOGURT 125G X2

 

€ 0.80

 

€6.40/kg

BENNA MILK 2.5% FAT 1000ML

BENNA MILK 2.5% FAT 1000ML

 

€ 0.94

 

€0.94/kg

BENNA MILK 2.5% FAT 500ML

BENNA MILK 2.5% FAT 500ML

 

€ 0.54

 

€1.08/kg

BENNA MILK SKIMMED MILK 0.3% FAT1000ML

BENNA MILK SKIMMED MILK 0.3% FAT1000ML

 

€ 0.92

 

€0.92/kg

BENNA MILK WHOLEMILK 3.5% FAT 500ML

BENNA MILK WHOLEMILK 3.5% FAT 500ML

 

€ 0.56 € 0.00

 

€0.00/ltr

BENNA VITAMIN D FRESH MILK 2.5% FAT 1LTR

BENNA VITAMIN D FRESH MILK 2.5% FAT 1LTR

 

€ 1.05

 

€1.05/ltr

BENNA YOGURT LIGHT LEMON TART 150ML

BENNA YOGURT LIGHT LEMON TART 150ML

 

€ 0.47

 

€3.13/kg

BENNA YOGURT LIGHT NATURAL150ML

BENNA YOGURT LIGHT NATURAL150ML

 

€ 0.42

 

€2.80/kg

BENNA YOGURT LIGHT PEACH150ML

BENNA YOGURT LIGHT PEACH150ML

 

€ 0.47

 

€3.13/kg

BENNA YOGURT LIGHT PRUNE 150G

BENNA YOGURT LIGHT PRUNE 150G

 

€ 0.47

 

€3.13/kg

BENNA YOGURT LIGHT RED FRUIT 150ML

BENNA YOGURT LIGHT RED FRUIT 150ML

 

€ 0.47

 

€3.13/kg

BENNA YOGURT NATURAL 150ML

BENNA YOGURT NATURAL 150ML

 

€ 0.42

 

€2.80/kg

BENNA YOGURT PEACH MELBA 150ML

BENNA YOGURT PEACH MELBA 150ML

 

€ 0.47

 

€3.13/kg

BENNA YOGURT VANILLA 150ML

BENNA YOGURT VANILLA 150ML

 

€ 0.47

 

€3.13/kg

BENNA YUMMY KIDS YOGURT RASPBERRY & RHUBARB 110G

BENNA YUMMY KIDS YOGURT RASPBERRY & RHUBARB 110G

 

€ 0.47

 

€4.27/kg

BENNA YUMMY KIDS YOGURT STRAWBERRY CARROT

BENNA YUMMY KIDS YOGURT STRAWBERRY CARROT

 

€ 0.47